ÁSZF. Adatvédelem

Általános szerződési feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek Popon Marietta egyéni vállalkozó (a továbbiakban Tulajdonos) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

Az oldal címe:

Jopo Fashion

Az oldal üzemeltetőjének adatai:

Név: Popon Marietta

Székhely címe: 1039 Budapest, Jós u. 5. 7/21.

Statisztikai jelzőszám:66569923-4791-231-01

Adószám: 66569923-1-41

Az oldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A tulajdonos fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően az oldal használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Szerzői jogok

Az oldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Tulajdonos jogosult.

Rendelés menete

A rendelések felvétele történhet e-mailen vagy  https://www.facebook.com/jopofashion1/ oldalunknak átküldött  üzenetben ! A rendelés leadása előtt minden esetben a Vevő érdeklődjön a Tulajdonosnál, az adott termék rendelhetőségéről mivel termékeink limitált számban készülnek  (egyféle  anyagból nem készül, 5-10 darabnál több ezzel megőrizve egyediségüket)

Elkészítési idő

Mivel minden termék egyedileg  készül, az elkészítési idő max.2-4 hétig is eltarthat, attól függően, hogy mennyi rendelés van előjegyezve.​

Fizetés

Vevő az összes járulékos költséggel növelt teljes vételárat kizárólag átutalással rendezheti !

A Tulajdonos kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Tulajdonos egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

 

SZÁLLÍTÁS

Vevő kizárólag a Magyar Köztársaság területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás a Tulajdonos és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges. A csomag feladásáról és hozzávetőleges szállítás idejéről a vevő kiírásainkban kap  tájékoztatást.

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

Magyar Posta

A vételár Tulajdonos bankszámláján történő jóváírását követően Postán maradó ajánlott küldeményként egyidejűleg történik.

Személyes átvétel

A Tulajdonossal egyeztetve a teljes vételár átutalását  követően, a Tulajdonos székhelyén, Pomázon vagy Budapest II. kerületében előre egyeztetett időpontban. A Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Tulajdonos nem fogad el.

A Tulajdonos fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

Elállás joga

Megrendelés során a Vevő élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási tájékoztatójában részletesen rögzített feltétel nélküli elállási joggal.Internetes vásárlások esetén a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozat elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai ajánlott értesítő cédula, illetve a személyes átvételre egyeztetett időpont. Elállásnál a tulajdonos köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Tulajdonos követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyártási hibás, akkor a Vevő fordulhat a Tulajdonoshoz minőségi kifogással

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán 1039 Budapest, Jós u. 5. 7/21. )vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: jopofashion@gmail.com

Adatvédelem

A Tulajdonos megrendelés során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az oldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át.

Vevő felhatalmazza a Tulajdonost, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

A Vevő önkéntesen megadott személyes adatait, – a felhasználó ellenkező kikötése hiányában – a Tulajdonos az alábbiak szerint használhatja fel: elektronikus levélben történő tájékoztatásra; termékekkel kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésére, termékek/szolgáltatások ajánlására); továbbá, ha ajándékot nyer, ennek az oldalon történő publikálására az oldalon megrendelt termék számlázása és szállítása céljából.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Tulajdonos fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben az oldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Adatkezelési tájékoztató.docx (22,4 kB)


Elérhetőség

JOPOFASHION

Budapest, Jós u. 5. 7/21.
1039